Hjelp til oppsett av e-post

Når du setter opp din e-post anbefaler vi IMAP, da kan du lese samme e-post både på telefon og datamaskin.

Server vil være:
Har du hjemmeside adresse www.onkelb.no vil server adresse være mail.onkelb.no

Innkommende e-post (IMAP)
server: mail.dittegetdomenenavn.no
Port: 993 for IMAP
Port: 995 for POP3
SSL: På SSL/TLS

Utgående e-post (SMTP)
server: mail.dittegetdomenenavn.no
Port: 465
SSL: På SSL/TLS

Bruk samme samme brukernavn(e-post adresse) og passord for utgående server som på innkommende.
SMTP-serveren krever godkjenning med brukernavn og passord.

Kontakt

Telefon

45 24 62 50