Bøkeskogen i Larvik

Bøkeskogen i Larvik

Bøkeskogen i Larvik er et av landets første rekreasjonsområder. Det er over 180 år siden skogen fikk offisiell status som nasjonalpark. Den har selvfølgelig også en plass i de gamle bysymbolene: Før den store kommuneforeningen var bøketreet motivet i Larviks byvåpen....