Nytt sykehus i Drammen er under oppføring som skal tas i bruk i 2025.

Det nye sykehuset ligger på Brakerøya i Drammen, det skal erstatte dagens sykehus i Drammen og Blakstad sykehus.