Bøkeskogen i Larvik er et av landets første rekreasjonsområder.

Det er over 180 år siden skogen fikk offisiell status som nasjonalpark. Den har selvfølgelig også en plass i de gamle bysymbolene: Før den store kommuneforeningen var bøketreet motivet i Larviks byvåpen.

Sett fra fjorden fremstår den som et stort grønt tak over byen, der den hviler helt på toppen av Raet